Detičkovo shop

internetovy obchod detickovoshop.sk

Všeobecne podmienky Detickovoshop.sk


Kupujúcim je každá osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.Používaním stránok internetového obchodu www.detickovoshop.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil a súhlasy s nimi.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Objednanie tovaru:
Objednávky podané prostredníctvom internetových stránok www.detickovoshop.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
Odoslanú objednávku predávajúci potvrdí počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu uvedenú na stránkach www.detickovoshop.sk . V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.


Cena za tovar:
Ceny uvedené na internetových stránkach www.detickovoshop.sk platia pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
Na cenu sa vzťahujú zľavy a kupóny.
Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.
K objednávke bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.


Dodacie podmienky:
Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie pri zadávaní objednávky:
1. Rozvoz kuriérskou službou
2. Slovenská pošta (objednávky do 20€)
Tovar doručujeme 1 až 7 pracovných dní od expedovania zásielky ( Kuriér nasledujúci deň , Pošta 2-7dni). V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie o zásielke .
Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky.
Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu všetky náležité doklady (faktúra, záručne listy , návody...)

Dodacia doba:

Dodaniu dobu resp. dostupnosť vyhľadaného tovaru máte vo väčšinu prípadoch uvedenú pri produkte pod názvom.

Vysvetlivky:

SKLADOM: tovar expedujeme zákazníkovi najneskôr do 24-48 hodín od obdŕžania objednávky. (tovar môžete očakávať nasledujúci prac. deň od expedovania tovaru (KURIER).)

NA EXTERNOM SKLADE: tovar máme skladom u dodávateľa. Tovar expedujeme zákazníkovi do 6-10 prac dní. (podľa expedícii zo skladu od dodávateľa).

3-14 prac. dní – Tovar nemáme na našom skladom. Tovar expedujeme podľa expedícií zo skladu od dodávateľa (v rozmedzí 3-14 prac. dni). Po preverení presnejšej dostupnosti u dodávateľa vás budeme mailom informovať o termíne dodania.

7-14 prac. dní - Tovar nemáme na našom skladom. Tovar expedujeme podľa expedícií zo skladu od dodávateľa (v rozmedzí 7-14 prac. dni). Po preverení presnejšej dostupnosti u dodávateľa vás budeme mailom informovať o termíne dodania.

Na objednávku - tovar je u výrobcu (dodávateľa) na objednávku (zväčša kombinované kočíky, drevený nábytok alebo drahší tovar). Na tovar sa čaká cca mesiac, v niektorých prípadoch 2 mesiace. O presnejšom termíne dodania budete samozrejme informovaný mailom po preverením dostupnosti u dodávateľa.

Nie je uvedená dostupnosť- ak pri produkte nie je uvedená dostupnosť, zväčša tovar expedujeme do 7 dní. Je skladom u dodávateľa.

V prípade ak by doba dodania bola dlhšia ako je uvedené pri produkte, budete o tom samozrejme upovedomený. Ak by ste sa chceli Vy informovať o presnejšom termíne dodania neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky: info(zavináč)detickovoshop.sk alebo detickovo.shop(zavináč)gmail.com , 0917/994950.

Cena prepravného :

Pri platbe vopred:
Kuriér 4,55 EUR (nasledujúci deň)
Pošta 3,50 EUR (1trieda do 2 dní)
Pošta 2,80 EUR (2 trieda do 7 dni)

Pri dobierke:
Kuriér: 4,55 EUR + 1,20 EUR
Pošta: 3,50 EUR + 0,80 EUR
Pošta: 2,80 EUR + 0,80 EUR
NAD 120 EUR JE POŠTOVNÉ ZDARMA

Spôsob platby:
Dobierka (platba pri prevzatí balíka)
Platba prevodom vopred na účet ­

Cena nadrozmernej zásielky nad 29kg je následovna :

Do 31 kg + 4 € k zásielke
Do 35 kg + 5 € k zásielke
Do 40 kg + 6 € k zásielke
Do 45 kg + 8 € k zásielke
Do 50 kg + 10€ k zásielke

Odstúpenie od zmluvy:
Zákazník je v zmysle § 7 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji platným od 01.05.2014 oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a je povinný nás o tom vopred informovať tel. 0917994950 alebo e-mailom info(zavinač)detickovoshop.sk V prípade, že tovar vraciate do 14 pracovných dní od zakúpenia, uveďte svoje číslo účtu – kam Vám máme úhradu za vrátený tovar poukázať.

Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom prijatý. Tovar musí byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá Vám bola dodaná s tovarom (t. j. záručný list, návod na použitie, faktúra, resp. kópia faktúry). Tovar pri odstúpení od zmluvy DOPORUČUJEME doručiť vo forme poistenej zásielky. Tovar neposielajte na dobierky – nebude prevzatý.

Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru na účet ktorý uvedie na doklade ktorý priloží k vrátenému tovaru, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol tovar vrátený na fakturačnú adresu.

Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov, že v prípade ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám zákazníka a nebol poškodený, ( v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014, §10 ods.3) náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša zákazník, aj náklady na vrátenie tovaru.

Záručná doba:
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru a zákonom, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim


Reklamácie tovaru:
Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu info(zavinač)detickovoshop.sk , alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu prevádzkovateľa. Po obdŕžaní protokolu najneskôr v pracovný deň do 24 hodín telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu. Miestom na dopravenie reklamácie je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Uplatnením sa rozumie doručenie reklamácie na predajne miesto.

Ochrana osobných údajov:
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení, stači napísať „ žiadam o vymazanie osobných údajov po odoslaní objenávky“

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.detickovoshop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho úctu nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.detickovoshop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Registráciou žiadateľa o novinky (newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie žiadateľ automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky. Súhlas so zasielaním informácií môže kupujúci kedykoľvek odvolať, podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.detickovoshop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje


Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.detickovoshop.sk a zároveň predávajúcim je :

Zuzana Jakubová
Hollého 61
07301 Sobrance


e-mail: info(zavinač)detickovoshop.sk
IČ: 47 683 295
DIČ: 1083277129, IČ DPH: SK1083277129
Číslo bankového účtu: 3241285856/0200,
IBAN: SK45 0200 0000 0032 4128 5856
Spoločnosť je platcom DPH.

Porovnajte produkty


Nemáte žiadne produkty na porovnanie.

Moje obľúbené


Nemáte žiaden produkt v zoznamu.

KATEGÓRIE tovaru